Flow4Kids > Wie is Flow4Kids > Therapie/training

Therapie/training

Therapie/training

Soms kan direct na de intake gestart worden met een therapie of behandeling. Soms gebeurt dit nadat er eerst diagnostisch onderzoek is gedaan. Afhankelijk van de problematiek en hulpvraag wordt vervolgens gewerkt met behulp van een therapievorm.

Bij Flow4Kids zijn we opgeleid in cognitieve gedragstherapie (CGT) . CGT is een therapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort (8-10 behandelingen).

Judith is daarnaast opgeleid in ACT (acceptance & commitment therapie).  In ACT leer je je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn. Door ACT wordt zichtbaar gemaakt vanuit welke waarden je wilt leven, en hoe je, ondanks je angsten (of andere belemmeringen) toch stappen in die richting gaat durven zetten.

Maaike is opgeleid als EMDR-behandelaar. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Zowel Judith als Maaike geven de Beter bij de Les training. In deze training die in samenwerking met ouders en school wordt gegeven, wordt gewerkt aan diverse executieve vaardigheden zoals gerichte en volgehouden aandacht, plannen en taakinitiatie, en metacognitie. Deze training wordt geregeld ingezet bij kinderen met aandachtsproblemen.