Tarieven

Tarieven

Ons uurtarief is 102 euro per sessie (NZA-norm is voor 2023 vastgesteld op 117 euro). Dit is verdeeld in 45 minuten behandeling en 15 minuten administratieve handeling. Voor diagnostiek gelden andere tarieven die voordat de testen worden afgenomen apart worden doorgesproken.

Onze praktijk is niet gecontracteerd door de gemeente. Via PGB of specifieke afspraken met het wijkteam is het soms mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wij sturen maandelijks een factuur aan de ouders.