Flow4Kids > Voor scholen

Voor scholen

Herkenbaar?

Flow4Kids werkt vanuit een kleinschalige praktijk in Rotterdam-Hillegersberg aan goede diagnostiek en behandeling voor kinderen, en jongeren. We doen onderzoek naar de leerstoornissen dyslexie en dyscalculie. Het afnemen van een intelligentietest is onderdeel van dit onderzoek. Voor behandeling bij dyslexie en dyscalculie hebben wij nauwe contacten met diverse remedial teachers.

Flow4Kids doet ook onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals adhd, of autisme. Het onderzoek biedt ons handvatten om het kind beter te begrijpen en zo te helpen. Soms door het bieden van individuele therapie, soms door de begeleiding van ouders of de leerkrachten.

Voor de behandeling van aandachtsproblemen bieden wij de training Beter bij de Les aan. Deze training, ontwikkeld door de Bascule, traint de kinderen op allerlei executieve functies. De training bestaat uit 25 sessies die verspreid over een aantal weken gegeven worden aan het kind. Voorafgaand en tijdens de training wordt contact gehouden met de ouders en de leerkracht. Hierdoor weten de ouders en leerkracht met welke vaardigheid het kind bezig is, en kunnen zo het kind ondersteunen bij het zich eigen maken van de executieve functie. Wij bieden deze training ook aan in een vorm waarbij ouders een deel van de sessies thuis doorlopen met het kind.

Direct naar: